TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PŁYWALNI                                                               Ważny od dnia 15.10.2018

GODZINA

 

DZIEŃ

 

14.30-15.15 Lekcja 8

15.20- 16.05

Lekcja 9

16.10-16.55

17.00-17.45

18.00-18.45

19.00-19.45

19.55-20.40

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

PSP 2-2 TORY

PSP 1-2 TORY

PSP 3- 1  TOR

PSP JANUSZKOWICE-2 TORY

PSP 1-2 TORY

PSP JANUSZKOWICE -2 TORY

PSP 2 -1 TOR

PSP ŻYROWA-2 TORY

PSP 1-2 TORY

PSP 2 -2 TORY

PSP3-1 TOR

PSP 1-2 TORY

WINNER -1 TOR

PSP ŻYROWA-2 TORY

MIASTO 

-3 TORY

OŚWIATA-2 TORY

MIASTO-4 TORY

MASTERS-1 TOR(do 2100)

 

WTOREK

 

 

PSP 3 -3 TORY

PSP1  - 2 TORY

 

PSP3 -1  TOR

 PSP1  - 2 TORY

PSP 2 -2 TORY

PSP 1- 2 TORY

PSP 2 -2 TORY

PSP 1- 2 TORY

PSP 2 -2 TORY

NAUKA O-1 TOR

MIASTO- 4 TORY

WODNIK-1 TOR

MIASTO-3 TORY

WODNIK-2 TORY

MIASTO-3 TORY

WODNIK-2 TORY

 

ŚRODA

 

PSP 2-2 TORY

PSP1  -2 TORY

PSP 2-2 TORY

PSP 1-2 TORY

PSP 2 -2 TORY

PSP3-1 TOR

PSP 2 TORY

PSP 1- 2 TORY

PSP3-1 TOR

MIASTO-4 TORY

NAUKA O-1 TOR

MIASTO-4 TORY

MASTERS-1 TOR (do 1950)

 

MIASTO

 

 

CZWARTEK

 

PSP 3- 2 TORY

PSP1-2 TORY

PSP 1- 2 TORY

PSP 3- 2 TORY

PSP 3-- 1 TOR

PSP 2-2 TORY

PSP1-2 TORY

 

WINNER -2 TORY

PSP 2-2 TORY

MIASTO-3 TORY

WODNIK-1 TOR

NAUKA O-1 TOR

MIASTO-3 TORY

WODNIK-2 TORY

MIASTO-3 TORY

WODNIK-2 TORY

 

PIĄTEK

PSP 3- 32TORY

PG- 3 TORY

PSP 3 -2 TORY

PSP2-2 TORY

PSP 2-2 TORY

PSP ŻYROWA-2 TOR

PSP 3 -1 TOR

PSP 2-2 TORY

PSP ŻYROWA-2 TORY

WINNER-1 TOR

MIASTO-4 TORY

NAUKA O-1 TOR

MIASTO

MIASTO

UWAGA: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 zastrzega sobie prawo dokonywania zmian na  ,,MIASTO’’ bez uprzedzenia osób indywidualnie korzystających z pływalni.

Za przestrzeganie powyższego rozkładu zajęć odpowiedzialni są pracownicy obsługi wraz z ratownikiem WOPR.